Telf. 934870070

Assessorament Jurídic

 Àrea Administratiu-Docent

Assessorament Jurídic Àrea

Administratiu-Docent

Durant més de sis dècades, des de la nostra fundació l’any 1961, Cases-Alemany Advocats ha estat un referent en l’àmbit del dret. Amb un compromís sòlid per la professionalitat, hem ofert assessorament jurídic-docent, laboral i fiscal amb un enfocament sempre centrat en el client.

La nostra afinació per la llei i la justícia ens ha impulsat a desenvolupar un servei que abasta des de l’assessorament integral fins a les actuacions extrajudicials i judicials. El nostre objectiu és assegurar que cada client rep un servei adequat a les seves necessitats específiques.

Valorant la relació amb els nostres clients, el nostre caràcter familiar ens permet construir una connexió de confiança amb cada un d’ells, amb l’objectiu d’actuar ràpidament per aportar solucions a qualsevol situació que pugui sorgir.

Combinem la nostra experiència amb una actualització constant en les tendències legislatives, amb l’objectiu de proporcionar un assessorament precís i actual. Aquesta aproximació reflecteix el nostre compromís no només amb la llei, sinó també amb les persones a qui servim.

Oferim atenció personalitzada a cada individu o organització, entenem que cada cas és únic. El nostre assessorament integral no només s’orienta a l’anàlisi de la situació legal del client, sinó també a l’elaboració de plans estratègics adaptats a cada situació.

Disposem d’experiència en actuacions extrajudicials, com ara negociacions, mediacions o arbitratges, però també, si és necessari, en actuacions judicials, on representem i defenem els interessos dels nostres clients davant els tribunals.

Advocats especialistes en Assessorament Jurídic Àrea Administratiu-Docent

Si ets un centre educatiu i necessites una gestió administrativa eficient i conforme a normativa de l’Escola, Cases-Alemany és el teu aliat. Optimitza recursos i temps. Contacta amb nosaltres avui i millora la teva administració!

Si ets una persona particular que necessita un assessorament professional en algun aspecte relacionat amb el procés de preinscripció o matrícula, homologació de titulacions o qualsevol altra qüestió relacionada amb l’àmbit educatiu i escolar, també pots contactar amb nosaltres. Estarem encantats de poder-te atendre.

Área administrativa

Serveis Àrea Administratiu-Docent

Benvinguda a la nostra àrea dedicada al suport i assessorament jurídic dels centres educatius, dins el departament administratiu-docent. Al despatx  Cases-Alemany entenem la importància d’una gestió adequada i conforme a les normatives vigents dels centres educatius. És per això que us oferim un ampli ventall de serveis especialitzats en aquesta àrea.

També estem a la disposició de particulars que requereixin d’un assessorament especialitzat en l’àmbit administratiu-docent, davant situacions derivades del procés de preinscripció i matrícula, l’avaluació acadèmica o l’homologació de titulacions, entre d’altres.

ASSESSORAMENT EN LES OBLIGACIONS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Proporcionem a les escoles un assessorament integral i actualitzat sobre les obligacions administratives derivades del compliment de la normativa d’aplicació als centres educatius. Ens mantenim sempre al corrent de la normativa vigent, així com de qualsevol canvi o actualització, per garantir el compliment adequat de les normes que afecten als centres docents.

També acompanyem als centres educatius en les comunicacions amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació i les administracions locals.

AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I MODIFICACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Assessorament en la tramitació per a l’obertura de nous centres educatius, garantint que es compleixin tots els requisits legals i administratius.

A més, si ja teniu un centre en funcionament i necessiteu fer canvis en els nivells autoritzats o en la capacitat del centre, us podem guiar i acompanyar en el procés de modificació de l’autorització, garantint que els canvis projectats es realitzin d’acord amb la normativa vigent.

ACCÉS I MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU

Assessorem i acompanyem als centres educatius en el procediment d’accés, renovació i modificació del concert amb l’Administració Educativa.

Intervenim en cas de pèrdua o denegació del concert educatiu, preparant les reclamacions i recursos que siguin pertinents davant el Departament d’Educació i davant els Jutjats i Tribunals de l’àmbit contenciós-administratiu.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Ajudem en la gestió i assessorament de tot el procés de preinscripció i matrícula, assegurant que es realitza d’acord amb les disposicions legals.

També orientem les famílies que considerin vulnerat el seu dret a l’elecció de centre educatiu.

INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS DESTINADES ALS CENTRES EDUCATIUS I L’ALUMNAT

Orientem i assessorem els centres educatius i les famílies i alumnat en relació a les subvencions disponibles que poden sol·licitar. Acompanyem en la tramitació de les sol·licituds de subvenció i intervenim presentant recursos, tant en via administrativa com judicial, en cas de denegació.

A més, proporcionem informació actualitzada sobre les oportunitats de finançament per a centres educatius i estudiants, maximitzant les possibilitats d’obtenir beneficis econòmics.

GESTIÓ DE CENTRES DOCENTS, ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ

Donem suport en tots els aspectes relacionats amb la gestió, govern i coordinació dels centres docents.

Ajudem en la definició i operativitat dels seus òrgans de govern, a més de facilitar formació específica per a membres dels equips directius, del consell escolar i altres figures clau.

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Brindem assessorament especialitzat en la interpretació i aplicació de les normes que regulen l’organització i el funcionament dels centres educatius. Ens assegurem que els centres compleixin amb la normativa publicada que estableix el marc d’actuació a seguir pels centres educatius i que coneguin les instruccions del departament d’educació sobre l’organització i funcionament dels centre i els protocols establerts.

Assessorem i acompanyem les escoles en la redacció i modificació de les normes de funcionament del propi centre.

DOCUMENTACIÓ EDUCATIVA. PROGRAMACIÓ I PROJECTE EDUCATIU

Col·laborem en la definició, elaboració i implementació de la programació docent i del projecte educatiu del centre. Oferim una mirada experta per assegurar que la programació estigui alineada amb la normativa vigent i amb les necessitats específiques de l’alumnat.

PROTECCIÓ DE L’ALUMNAT I EXPEDIENTS SANCIONADORS

Oferim assessorament i suport específic en temes relacionats amb els drets i deures de l’alumnat, vetllant en tot moment per garantir l’interès superior del menor.

Som experts en assessorar en la gestió d’expedients sancionadors, la tramitació de faltes i la mediació en conflictes escolars, garantint una resolució justa i equitativa.

També orientem els centres educatius en la implementació de mesures de prevenció que garanteixin que l’escola sigui un espai segur i lliure de tota violència contra els menors. Informem dels protocols a seguir en cas d’assetjament, maltractament o qualsevol altra situació de violència contra els menors que es pugui produir en l’àmbit escolar.

ÀMBIT ESPORTIU I DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Oferim assessorament i suport a empreses i entitats que realitzen altres activitats dirigides a infants, adolescents i joves, com són les activitats esportives o d’educació en el lleure fora de l’horari escolar.

Acompanyem els centres educatius en la coordinació i col·laboració amb altres entitats esportives i de lleure.

També orientem i gestionem la constitució o modificació d’estatuts de clubs esportius o altres entitats de l’àmbit esportiu.

ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES O MARES I PARES

Oferim assessorament i suport a les Associacions de Famílies o de Mares i Pares vinculades als centres educatius.

També intervenim en la constitució de les Associacions i acompanyem les juntes directives en les gestions de modificació d’estatuts i de modificació de càrrecs.

Experiència i Professionalitat

Amb una trajectòria que abasta més de sis dècades, a Cases-Alemany Advocats, hem tingut l’oportunitat d’acompanyar a molts clients al llarg de diversos processos legals. La nostra proximitat amb els clients ens ha permès establir relacions basades en la confiança, entenent millor les seves necessitats i proporcionant solucions adequades.

Al despatx Cases-Alemany , valorem la professionalitat, el rigor i la dedicació com a elements clau per proporcionar un servei jurídic de qualitat. Ens esforcem cada dia per mantenir aquests valors i superar les expectatives dels nostres clients amb un assessorament integral.

Per oferir una cobertura més àmplia, col·laborem amb altres despatxos d’advocats experts en diferents àrees del dret, com ara el dret mercantil, civil, penal i urbanístic. Aquesta xarxa de col·laboració ens permet ampliar el nostre abast i oferir un servei més complet, adaptat a les necessitats de cada client.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol necessitat legal, laboral o fiscal que pugueu tenir. Estem aquí per proporcionar-vos suport, guiar-vos a través dels intricats camins del dret i vetllar per la vostra tranquil·litat. La defensa dels vostres drets i interessos és la nostra màxima prioritat. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.