Telf. 934870070

Publicacions

Un dels objectius principals de Cases-Alemany Advocats és que els que els clients de l’Assessoria tinguin al seu abast, de manera fàcil i accessible, tota aquella informació jurídica que necessitin i els sigui d’utilitat per a poder dur a terme la seva activitat en les millors condicions, amb la màxima seguretat i sempre en el marc de la legislació vigent.

Amb aquesta finalitat oferim als nostres clients formació periòdica i d’actualitat en els diferents àmbits del dret i altres aspectes relacionats que els puguin afectar, mitjançant l’entrega o enviament de les següents publicacions:

1.- L’Actualitat Jurídica.

L’actualitat jurídica és una circular informativa setmanal que l’Assessoria envia als seus clients, principalment per correu electrònic, tots els divendres de l’any, excepte en període de vacances escolars.

L’actualitat jurídica informa de totes les novetats que poden ser d’interès per als centres educatius i les entitats del sector social, tant si es tracta de novetats de caràcter normatiu com sentències o decisions d’òrgans de l’administració pública que els puguin afectar.

2.- Documentació de les tertúlies matinals i altres sessions de treball.

L’Assessoria organitza mensualment sessions informatives on comentem aspectes d’actualitat que tinguin un especial interès i transcendència jurídica per als nostres clients. En aquestes reunions, d’una banda s’informa de les darreres novetats normatives que els poden afectar i, d’altra banda, es planteja l’estudi en profunditat d’algun aspecte jurídic o d’actualitat amb una transcendència especial per al col·lectiu de clients de l’Assessoria. De vegades es convida a professionals externs experts en la temàtica a tractar.

A l’estiu l’Assessoria organitza l’Escola d’Estiu, on es treballa amb més profunditat algun aspecte d’especial interès de l’àmbit del dret laboral o administratiu.

Totes les sessions informatives de l’Assessoria compten amb suport documental.

3.- l’Agenda Escolar

L’Assessoria Cases-Alemany publica cada any l’Agenda Escolar, una guia pràctica de consulta que vol recollir tots aquells aspectes de l’àmbit jurídic-educatiu, laboral, fiscal, mercantil o d’altres branques del dret, que és necessari conèixer en l’exercici de l’activitat professional dels centres educatius. L’Agenda també incorpora els textos normatius més rellevats publicats en el darrer curs escolar.

L’Agenda Escolar s’entrega als nostres clients a l’inici de cada curs escolar.