Telf. 934870070

NOVES TAULES SALARIALS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

RESOLUCIÓ EMT/1775/2024, de 9 de maig, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa negociadora relatiu a l’increment de les taules salarials per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial (codi de conveni núm. 79000215011994) (DOGC 29.5.2024).