Telf. 934870070

NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2024-2025

RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025 (DOGC 26.02.2024).

Més informació

Més informació preinscripció a la Formació Professional

NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2024-2025 A LA CIUTAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2024, d’aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025 a la ciutat de Barcelona (DOGC 5.3.2024).

Aquesta resolució s’aplica a l’admissió d’alumnat a tots els centres de la ciutat de Barcelona en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau bàsic, formació professional de grau mitjà i formació professional de grau superior.