Telf. 934870070

 

DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES CURS 2024-2025

Resolució per la qual s’aproven cinquanta-dos documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2024-2025

Els Doc​uments per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

El curs 2024-2025, és aplicable el document que regula l’ús dels mòbils als centres educatius.

Els DOIGC s’actualitzen amb els grans canvis normatius que marquen el desenvolupament de les polítiques educatives, en aquest cas el Reial decret 659/2023​, mitjançant el qual es modifiquen molts àmbits dels documents relacionats amb la formació professional. A banda dels canvis més globals, també reflecteixen modificacions concretes.