Telf. 934870070

CALENDARI DE TASQUES EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

Fases de la preinscripcióDates
Gestió de l’oferta (reserva per alumnes del centre)Del 22 al 26 de febrer
Publicació de l’oferta inicial5 de març
Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle d’educació infantil i primària Del 6 al 20 de març
Presentació i/o modificació de sol·licituds ESODel 8 al 20 de març
Presentació de documentacióFins el 22 de març
Gestió de sol·licituds (per sortir a les llistes amb la puntuació provisional)Del 2 al 15 d’abril
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional17 d’abril
Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisionalDel 17 al 22 d’abril
Gestió de reclamacionsDel 17 al 22 d’abril
Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions25 d’abril
Sorteig30 d’abril
Publicació de la llista ordenada2 de maig
Últim dia per revisar la reserva de places a l’aplicació (per part de la inspecció a petició de centre)6 de maig
Ampliació de peticions – per a alumnes NEE B que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies)14 i 15 de maig
Ampliació de peticions –per a alumnes ordinaris que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies)Del 29 al 31 de maig
Publicació de l’oferta final7 de juny
Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera10 de juny
MatrículaDel 18 al 26 de juny
Finalització de la matrículaDel 27 de juny al 5 de juliol
Gestió de la llista d’esperaDel 27 de juny al 4 de setembre
Llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió ESO30 de setembre

Del 2 al 22 d’abril, les famílies podran presentar sol·licituds fora de termini, la qual cosa es marcarà automàticament per aplicar la prioritat en l’assignació.

Font: Portal de Centres