Telf. 934870070

Proper Webinar

– El procediment de reclamació de deutes. – Aspectes relatius a la contractació de serveis amb empreses externes. – Casuística sobre la finalització de contractes i l’acomiadament de treballadors. – Situacions derivades de la revisió de...