Telf. 934870070

RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS A CENTRES CONCERTATS EN EL MARC DEL PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES

RESOLUCIÓ EDU/1840/2024, de 28 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d’oportunitats educatives, per al curs 2023-2024 (DOGC 31.5.2024).

Recordem que la subvenció va destinada als centres privats concertats de més complexitat educativa. La finalitat d’aquestes subvencions per al curs 2023-2024 són les següents:

  • reforçar els centres de més complexitat educativa perquè disposin dels recursos necessaris per compensar l’increment i l’agreujament de les necessitats i les desigualtats educatives de l’alumnat provocades per la pandèmia de la covid-19,
  • contribuir a millorar l’equitat per accedir a oportunitats educatives, i
  • reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa i l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Termini de justificació de la subvenció: de l’1 al 30 de setembre de 2024.

Més informació